Formål

  • Deltagerne skal have fortrolighed med, at der findes to skabelsesberetninger og deraf forskellige gudsbilleder.
  • Deltagerne skal forholde sig til begreberne creationisme og darwinisme og forholde sig til, at tro og videnskab ikke behøver være hinandens modsætninger.
  • Deltagerne skal forholde sig til problemstillinger i relation til forholdet mellem Guds almagt og menneskets frie vilje. Herunder skal de reflektere over teodiceproblemet og komme til en forståelse af, at Gud ikke har en mening med lidelsen, men at Gud kan give mening i lidelsen: At han er nær den der lider.

Undervisningsmateriale

Her finder du undervisningsmaterialet til modulet.

Benyt dokumentet i Word format for at tilpasse modulet til jeres behov.

Paradis Exit (word)

modul-2-pdfParadis Exit

m2-oversigt-over-modul-pdfOversigt over modul

Alt materiale, inklusive bilag  

Bilag og billeder

Her finder du bilag og billeder til modulet.

m2-bilag-1-oevelse-om-skabelsestro-pdfBilag 1

Bilag 1 bruges til øvelsen:Gruppearbejde om skabelsestro og videnskab

m2-bilag-2-oevelse-om-den-fortabte-soen-pdfBilag 2

Bilag 2 bruges til øvelsen: Den fortabte søn