Formål

  • Deltagerne skal opnå forståelse for, hvad Bibelen er for en bog.
  • Deltagerne skal opnå forståelse for dens opbygning og tilblivelse, herunder forholdet mellem
  • Det gamle Testamente og Det nye Testamente.
  • Deltagerne skal opnå fortrolighed med Bibelen og blive i stand til at slå op og finde rundt i Bibelen.

Undervisningsmateriale

Her finder du undervisningsmaterialet til modulet.

Benyt dokumentet i Word format for at tilpasse modulet til jeres behov.

Bibelen: Fakta og fiktion (word)

modul-1-pdfBibelen: Fakta og fiktion

m1-oversigt-over-modul-pdfOversigt over modulet

Alt materiale, inklusive bilag

Bilag og billeder

Her finder du bilag og billeder til modulet.

m1-bilag-1-bogreolen-pdfBilag 1- bogreolen

Bogreolen bruges gennem hele kurset

m1-bilag-2-tidslinie-pdfBilag 2 - Tidslinie

Tidslinien bruges gennem hele kurset

m1-bilag-3-pdfBilag 3

Bilag 3 bruges til øvelsen: Slå op i Bibelen

m1-bilag-4-pdfBilag 4

Bilag 4 bruges til øvelsen: Bibelsyn: Bibelen er...