Explanation, som betyder ”forklaring” har ikke fået sit navn, fordi der kun er én forklaring på alting. Det er ikke hensigten, at Explanation skal give forklaringen. Kurset har fået sit navn, fordi det gerne skulle medvirke til en forklaring på hvad kristendom er – og måske endda en afklaring af, hvor man selv står i forhold til kristendommen. Explanation har til formål at give deltagerne en grundlæggende forståelse af det centrale i Kristendommen.

Fagligt tages der udgangspunkt i centrale kristne begreber, som danner udgangspunkt for eksistentielle spørgsmål. Ideen er at deltagerne gennem kurset skal få større kendskab til Bibelen, traditionen og et udblik til andre kirkesamfund end det lutherske. Explanation består af ti grundmoduler, som findes på www.explanation.dk

Pædagogisk gøres brug af varierede undervisningsformer, som kreative aktiviteter, gruppeopgaver, individuelle udfordringer, billeder, film, salmer og musik. Der lægges desuden vægt på at alle deltagere får mulighed for at sætte ord på deres egen tro, og at der er tid og rum for dialog og debat, så der bliver lejlighed til individuel stillingtagen. Materialet ligger op til at sproget i undervisningen er letforståeligt.

Man skal kunne deltage i Explanation uden andre forudsætninger, end lyst til at vide mere. Vi vil gerne at Explanation bliver et åbent forum, et eksperimentarium, hvor man kan prøve kræfter med kristendommen. Et sted, hvor man kan møde andre der også er interesserede i at lære mere om kristendommen, og hvor man kan spille bold op af kristne undervisere, der deler deres viden og tro med gruppen. 

Hvordan kommer man i gang?

Explanation er udviklet af FDF og KFUM og KFUK i Danmark. Ideen er, at man som sogn, forening eller kreds kan afvikle Explanation lokalt. Selve undervisningsmaterialet er gratis og frit tilgængeligt, og vi håber at rigtig mange vil få glæde af det.

Undervisningsmaterialet er tilrettelagt sådan, at det er forholdsvis nemt at gå til, men for at undervisningen bliver levende og spændende, er det nødvendigt at bruge noget tid på at gøre det til sit eget. Vi forestiller os at instruktører på Explanation er præster, teologer eller lærere med en vis baggrundsviden om kristendom.

Mange steder, vil man organisere sig sådan, at der en gruppe der står for det praktiske: PR, rammerne og evt. fællesspisning, og så vil man gøre brug af forskellige instruktører. Har man vanskeligt ved at finde instruktører, kan man prøve at se under ”erfaringsudveksling”, om der er blevet holdt Explanation i nærheden, eller man kan tage kontakt til FDF eller KFUM og KFUK, for ideer.

Hvis I vælger at afholde Explanation som et forløb med forskellige instruktører, er det en god ide at være to gruppeledere, dels for at skabe sammenhæng for deltagerne, dels ud fra en betragtning om, at gruppelederne kan supplere hinanden. Følgende punkter kunne være vigtige områder for de lokale arrangører:

  • PR
  • Kontakt til instruktører og formidling af materiale
  • Rammerne omkring gruppen
  • Det sociale omkring gruppen, skal der f.eks. være fællesspisning?
  • Eventuel planlægning af weekendturen
  • Samle op på spørgsmål der opstår, have overblik og overskud til at trække tråde fra et modul til det næste.
  • At være den der kender deltagerne så godt, så I hver gang kan få lavet gode gruppekombinationer
  • At være den der fastholder, at der skal være rum og plads til alle.
  • Der skal vises respekt over for alle i gruppen, og insisteres på, at det ikke er et mål i sig selv at blive enige.
  • At lave løbende evalueringer med deltagerne, sådan at alle får mest muligt ud af det